Kontakt

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lumumby 1/3
tel.: 519-775-318, 788-154-109
email: snsiaul@uni.lodz.pl