Zarząd

Prezes: Beata Tomecka – Nabiałczyk
Sekretarz: Monika Straszyńska
Skarbnik: Michał Włochyński